Vertalen, een getrouwe omzetting van taalkundige nuances
logo

Vertalen (vervolg)

Selectieve vakbeheersing

Wij maken geen aanspraak op de universele kennis en verkiezen ons te beperken tot een aantal vakgebieden die we echt beheersen. Dat geeft ons echter toch een vrij ruime actieradius. Oordeel zelf:

  • Industriële dossiers
  • Aanbestedingen
  • Technische handboeken met grafieken en tabellen
  • Technisch-commerciële teksten
  • Herschrijven van reclameteksten en -campagnes
  • Herschrijven van kunstboeken
  • Nalezen van drukproeven en corrigeren van teksten
  • Beëdigde vertalingen*

Middelen naar maat van onze beloften

Bellis Translations heeft toegang tot talrijke terminologische gegevensbanken van topniveau (Eurodicautom, Termium, Euterpe, Celex…) en gebruikt de recentste software.

Grote Markt

Elk lid van ons team vertaalt uitsluitend in de eigen moedertaal. We bestrijken alle talen van de Europese Unie.

Onthaal Presentatie Vertalen Tolkwerk Bestek Contact