Tolkwerk, instant-omzetting van een mondelinge boodschap
logo
Ricochet

Tolkwerk

Een tolk is een persoon die oraal een toespraak of een uiteenzetting van de ene taal in een andere omzet. Er bestaan verschillende vormen van tolkwerk:

Simultaan tolkwerk: mondelinge omzetting van een toespraak of een uiteenzetting van een spreker, terwijl deze aan het woord is, in de actieve taal/talen van de tolk. Dit vergt een elektronische transmissie en een tolkcabine.

Consecutief tolkwerk: mondelinge omzetting van een toespraak of een uiteenzetting van een spreker in de actieve taal/talen van de tolk, van zodra de spreker het woord laat aan de tolk. Voor deze formule van tolkwerk neemt de tolk vaak schriftelijk nota’s.

Verbindingstolkwerk: mondelinge omzetting a posteriori van een gesprek tussen twee of meer personen in de actieve taal/talen van de tolk.

Onze tolken beschikken over meer dan twintig jaar ervaring en werken dagelijks voor de grote instellingen van de E.U., transnationale ondernemingen, enz.
Onze dienst bestrijkt alle talen van de Europese Unie.

We stellen u tevens de technische uitrusting ter beschikking (geluidsinstallatie, cabines*, enz.) die van uw conferentie of uw vergadering een succes maakt.

Onthaal Presentatie Vertalen Tolkwerk Bestek Contact