Aanvraag van bestek voor vertaalwerk
logo
Type van tekst :
(technische tekst, perscommuniqué,
Internet-pagina, boek enz.)
Brontaal/talen:
Doeltaal/talen:
Formaat van het document:
Datum van verzending van het/de bestand(en):

Gewenste leveringsdatum:
Opmerkingen en vragen:

Bestek sturen naar:
(*Verplichte vermelding)
Naam*:
Voornaam:
Bedrijf:
Telefoon:
E-mail*:
Internet-site:

U kunt ook een e-mail sturen naar ons contactadres:
sbellis@skynet.be

Onthaal Presentatie Vertalen Tolkwerk Bestek Contact