Aanvraag van bestek voor tolkwerk
logo
Type van tolkwerk
(simultaan, consecutief of
verbindingstolkwerk, zie definities
):
Brontaal/talen:
Doeltaal/talen:
Datum:
Duur:
Plaats:
Aantal deelnemers:
Aantal sprekers:
Opmerkingen en vragen:

Bestek sturen naar:
(*Verplichte vermelding)
Naam*:
Voornaam:
Bedrijf:
Telefoon:
E-mail*:
Internet-site:
 
Onthaal Presentatie Vertalen Tolkwerk Bestek Contact